×
POČETNA KO SMO MI? PONUĐAČI NARUČIOCI EU JAVNE NABAVKE NAŠ TIM SAVETI ODRŽANI SEMINARI

Seminar

Održan četvorodnevni seminar na Staroj planini

Izrada predloga finansijskih planova budžetskih korisnika

Učesnici seminara su prošli sa predavačima pripremu finansijskih planova budžetskih korisnika zajedno sa obrascima za donošenje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika. Date su smernice za izradu poslovanja javnih preduzeća, kao i praćenje sprovođenja programa.

Predavači:

  • Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista
  • Vesna Todosijević, diplomirani ekonomista

Novi zakon o javnim nabavkama

Učesnici seminara su prošli sa predavačima: pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora, pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita i posebna ovlašćenja Republičke komisije.

Predavači:

  • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Smernice za osobu za nepravilnosti (Finansijsko upravljanje i kontrola)

Učesnici seminara su prošli sa predavačima Zakonsku regulativu koja se odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Takođe, date su: definicije i klasifikacija nepravilnosti, odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima, evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti i sistem izveštavanja o nepravilnostima.

Predavači:

  • Doc.dr Snežana Maksimović
  • Nemanja Radović, master ekonomista
  • Tamara Đurđević, bacc.
  • Neferteta Pujić, diplomirani ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

Zašto baš mi?

Zato što naš tim čine pravnici - stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti javnih nabavki, što garantuje zakonitu, ali i uspešnu zaštitu interesa klijenata (kako ponuđača, tako i naručioca).
® 2024Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja. Dizajn Creative Web
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač