×
POČETNA KO SMO MI? PONUĐAČI NARUČIOCI EU JAVNE NABAVKE NAŠ TIM SAVETI ODRŽANI SEMINARI

Naručioci

Konsultanske usluge, analiza konkursne dokumentacije, priprema dokumentacije, prisustvovanje, pregled ponuda...

Naručioci

Konsultantske usluge (konsultacije svakog dana putem telefona, e-mail-a ili u prostorijama Tender team-a).

Analiza konkursne dokumentacije za sve vrste postupaka, kao i ispravka delova konkursne dokumentacije ukoliko je neprecizna, nejasna ili je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim pozitivnim propisama Republike Srbije.

Priprema modela konkursne dokumentacije, kao i svih ostalih akata u svim postupcima javne nabavke (otvoreni, javna nabavka male vrednosti, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, sprovođenje (prethodno navedenih) postupaka sa ciljem zaključivanja okvirnih sporazuma).

Odgovori na pitanja ponuđača i razjašnjenja konkursne dokumentacije.

Prisustvovanje, na zahtev naručioca, otvaranju ponuda/prijava i kontrola vođenja zapisnika o otvaranju ponuda/prijava.

Pregled ponuda sa ukazivanjem na nedostatke u primljenim ponudama, sa mogućnošću pripreme kompletnog izveštaja o stručnoj oceni ponuda/prijava.

Instrukcije Komisiji po podnetom zahtevu za zaštitu prava, sa mogućnošću pripreme kompletnog odgovora na podneti zahtev za zaštitu prava.

Ostale usluge kao što je formiranje zahteva prema nadležnim organima za davanje mišljenja o primeni odrebama pozitivnih propisa.

Konsultantske usluge vezane za izradu plana (javnih) nabavki, odnosno izrada i usklađivanje istog sa finansijskim planom, kao i izmene i dopune istog.

Izrada kvartalnih izveštaja na osnovu podataka klijenta.

Rad na Portalu javnih nabavki.

Rad u aplikaciji Uprave za javne nabavke – plan i kvartalni izveštaj.

Prisustvo na sednicama organa upravljanja po potrebi klijenta.

Revizija sprovedenih postupaka javnih nabavki iz prethodnih godina i sačinjavanje pismenih izveštaja.

Usklađivanje akata sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), kao i edukacija radno angažovanih na poslovima javnih nabavki u skladu sa navedenim Zakonom.

Zašto baš mi?

Zato što naš tim čine pravnici - stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti javnih nabavki, što garantuje zakonitu, ali i uspešnu zaštitu interesa klijenata (kako ponuđača, tako i naručioca).
® 2024Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja. Dizajn Creative Web
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač