×
POČETNA KO SMO MI? PONUĐAČI NARUČIOCI EU JAVNE NABAVKE NAŠ TIM SAVETI ODRŽANI SEMINARI

Seminar

Održan seminar za dve najaktuelnije teme u 2020. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji

SEVOI Financial Consulting i TENDER TEAM uspešno su održali seminar na dve najaktuelnije teme u 2020. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji: “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE” i “SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”.

Na osnovu preporuka Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 obezbeđeni su svi uslovi za održavanje seminara u periodu od 17-20. novembra u hotelu Buket na Zlatiboru (dezo-barijere, korišćenje maski u zatvorenom prostoru i 4m2 prostora po svakom učesniku u sali u kojoj se održao seminar).

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sistem finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019) i COSO okvir. Takođe, pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora.

Učesnici su na radionici izrađivali procese i procedure u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama. Svi korisnici javnih sredstava koji su u procesu izrade ili su izradili dokumentaciju finansijskog upravljanja i kontrole moraju izvršiti reviziju dokumentacije u skladu sa navedenim promenama.

Predavači:

  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista
  • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Učesnici seminara su prošli sa predavačima definicije i klasifikaciju nepravilnosti, odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima, evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti i sistem izveštavanja o nepravilnostima. Takođe, detaljno su objašnjeni član 49 i član 50 Zakona o javnim nabavkama i njihova primena implementacijom međunarodne norme ISO 37001:2016.

Pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudsku zaštitu i posebna ovlašćenja Republičke komisije predavači su učesnicima objasnili kroz primere iz prakse.

Predavači:

  • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
  • Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Zašto baš mi?

Zato što naš tim čine pravnici - stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti javnih nabavki, što garantuje zakonitu, ali i uspešnu zaštitu interesa klijenata (kako ponuđača, tako i naručioca).
® 2024Sva prava zadržana. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja. Dizajn Creative Web
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač